Mijn doel is het overbrengen van een stemming en gemoedstoestand, gerelateerd aan een bepaalde plek of gebeurtenis in mijn leven en met muziek als grote inspiratiebron.

Daan de Jong (1982)

 

In mijn kinderjaren begon ik met het tekenen van strips en maakte ik af en toe een paar tekeningen tijdens reizen in het buitenland. Op 1 juni 1995, toen ik 13 was, vond er een omslag plaats en begon ik al mijn vrije tijd te besteden aan een op Prins Valiant-tekenfilms gebaseerde strip en aan tekeningen en schilderijen.

In 1996 ging ik schetsen die tijdens vakanties gemaakt waren voor het eerst uitwerken op een manier die voortkwam uit de striptekenstijl. Deze met aquarel ingekleurde tekeningen, 'scènes', gingen al snel grote series vormen naar aanleiding van iedere reis die ik maakte.

Sinds 1998 maak ik series wolkenstudies, oorspronkelijk begonnen om mijn schildertechniek van wolken op de grotere schilderijen te verbeteren, waarin ik voortdurend experimenteer met verfgebruik, materiaal en formaat. Deze per seizoen ingedeelde series zijn op zichzelf gaan staan binnen mijn werk aangezien ik voor dit onderwerp al snel een onstuitbare fascinatie ontwikkelde.

Vanaf eind 2000 begon ik met olieverf te werken, hetgeen zich voortzet in grotere schilderijen met uiteenlopende onderwerpen, nog meer gericht op stemming. In dit soort werken stop ik meer gedachten en gevoelens, wat heeft geleid tot een meer symbolistische beeldtaal. Hoewel ik bij alles wat ik maak pianomuziek luister (mijn vader is pianist), is het in de grotere schilderijen dat ik ook meer in klanken en muziektermen denk.

Mijn fascinatie ligt vooral bij het uitbeelden van de stemming van het moment en ik heb ook een aantal typisch romantische obsessies, bijvoorbeeld voor kasteelruïnes en wolken. Dat het grootste deel van mijn werk geïnspireerd is op ervaringen in het buitenland komt vooral doordat een reis het maximale aan avontuur en de daarbij horende stemmingswisselingen biedt. Het is dan weer het rationele in mij dat ervoor zorgt dat ik exact de datum en tijd van iedere tekening of wolkenstudie noteer en door mijn interesse in taal (mijn ouders hebben allebei Frans gestudeerd) schrijf ik de titel in de taal die bij de plek hoort.

Na mijn eindexamen gymnasium op het Sint Bonifatiuscollege te hebben gedaan in 2000 begon ik na de zomer aan de vier jaar durende opleiding tot Autonoom Kunstenaar (tegenwoordig: Bachelor of Fine Arts) op de Hogeschool voor de Kunsten van Utrecht, die ik in juni 2004 voltooide. Sindsdien ben ik zelfstandig kunstenaar.